1402 دوشنبه 15 خرداد
 
آرایشگاه زنانه کرج

آرایشگاه زنانه نگارخ


خدمات

کاشت ناخن با پودر

کاشت ناخن با پودر

 تخفیف ویژه کاشت ناخن با پودر در عظیمیه کرج
دسته بندی انواع پودر اکریلیک از نظر کاربرد :
1- پودر کلیر یا کریستالی
پودری که در حالت خشک کاملا سفید رنگ هست، اما پس از ترکیب شدن با لیکویید )و پس از پولیش شدن( کاملا شیشه ای و بی رنگ میشود، به هیچ وجه قابلیت پوشانندگی )کاور کردن( ندارد و هیچ رنگی نیز ندارد، و سطح زیرین را با تمام جزییات نشان میدهد .
کاشت ناخن با پودر در عظیمیه
2- خانواده پودر های پینک ( صورتی)
این پودر ها در حالت خشک معمولا به رنگ صورتی ملایم هستند، اما پس از ترکیب شدن با لیکویید و پولیش شدن شفاف میشوند و زمینه ملایمی از رنگ صورتی خواهند داشت.
کاشت ناخن با پودر در عظیمیه کرج ، کاشت ناخن با پودر در عظیمیه
3 - پودر های کاور ( پوشاننده)
پودرهای کاور به سه دسته "هلویی" "صورتی" و "کرم" تقسیم میشوند، این پودرها پس از ترکیب شدن با لیکویید )و حتی پس از پولیش شدن( کاملا حالت غیر شفاف و پوشاننده دارند و اجازه نمیدهند چیزی از سطح زیرین آنها دیده شود .